Wrzesień 17, 2017

System On-grid – współpraca z dostawcą energii

Najczęściej spotykane rozwiązanie które umożliwia rezygnację z drogich w eksploatacji zestawów akumulatorów.
Energia której użytkownik nie jest w stanie wykorzystać na bieżąco jest przekazywana do dostawcy energii, użytkownik ma rok czasu na odebranie oddanej energii, dostawca pobiera 20% (instalacje do 10kW) wartości oddanej energii za magazynowanie. Niezależnie od dostawcy energii oraz regionu kraju, każdy dostawca musi przyjąć od użytkownika energie w ramach programu prosument.
Po podłączeniu systemu PV do instalacji zasilanej z elektrowni, należy zgłosić do dostawcy energii, w celu montażu licznika dwukierunkowego oraz podpisania nowej umowy.

Energia słoneczna pozyskana za pomocą paneli fotowoltaicznych(1) jest przekazywana do inwertera(2) z inwertera jest przekazywana na tablicę rozdzielczą(3) skąd trafia do  urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Nadwyżka wytworzonej energii jest przekazywana do elektrowni(4).